Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy „Znajdź w sobie siłę”

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy „Znajdź w sobie siłę”

Z myślą o osobach, które doświadczają przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zapewnia specjalistyczną pomoc, m.in. w postaci uczestnictwa w grupie wsparcia.

Podczas spotkań uczestnicy otrzymują pomoc psychologiczną ukierunkowaną na rozpoznawanie zjawiska przemocy i psychoedukację w zakresie radzenia sobie z doświadczanymi zachowaniami przemocowymi i emocjami, które towarzyszą w tej sytuacji kryzysowej.

Dzięki sesjom grupowym osoby biorące w nich udział mogą korzystać z wzajemnych doświadczeń, dzielić się swoimi emocjami oraz działaniami podjętymi na rzecz wyjścia z przemocy. Uczestnictwo w tych spotkanych może wpłynąć normalizująco na stan emocjonalny oraz pomóc w pozbyciu się poczucia osamotnienia i wyizolowania. Grupa wsparcia ma wpływ na odzyskanie kontroli nad własnym życiem oraz pozwala przywrócić równowagę wewnętrzną, dzięki poznaniu narzędzi do radzenia sobie z trudnościami.

Więcej szczegółów dotyczących spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 33 873 10 01, kontaktując się z osobami prowadzącymi grupę tj.: mgr Julią Bańdo oraz mgr Dominiką Hrapkowicz

Do grupy wsparcia można dołączyć w każdym momencie. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane!

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy „Znajdź w sobie siłę”