Eurointegracja w Radoczy czyli ekoaktywni w akcji!

Eurointegracja w Radoczy czyli ekoaktywni w akcji!

Podczas niedawnych Dni Otwartych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy, placówkę odwiedziła młodzież z Gruzji i Ukrainy. To efekt współpracy z Fundacją Eurointegracja, która na naszym terenie realizuje projekt „Ekoaktywni – w akcji”.

Goście przyjechali do naszego powiatu 14 kwietnia. Uczniowie Szkolnego Klubu Lingwistów zaproponowali im wspólne zajęcia, podczas których przybliżyli okolice Radoczy oraz miasto Wadowice. Był również czas na wymianę informacji i ciekawostek o swoich krajach. Ponadto redaktorzy szkolnej telewizji Radocza Student’s TV Express (RSTV) przeprowadzili wywiady z gośćmi w języku polskim i angielskim.

To jednak nie wszystko. Młodzież z trzech krajów włączyła się również w działania proekologiczne. Akcja pod hasłem Chrońmy Planetę rozpoczęła się w poniedziałek, 17 kwietnia. Wychowankowie ZS CKU wzięli udział w zajęciach w Radocza Park Hotel, które były prowadzone przez ekspertów ze Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. Z kolei w środę, 19 kwietnia odbyły się warsztaty ekologiczne z edukatorem z Nadleśnictwa Andrychów oraz Albinem Marciniakiem – propagatorem akcji „Czyste Góry”. Młodzież dowiedziała się wiele o kształtowaniu świadomości ekologicznej w kontekście ochrony przyrody. Omówione zostały także cele i najważniejsze postulaty akcji proekologicznych. Warsztaty wsparł Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach na czele z Bernadettą Brusik. W piątek, 21 kwietnia międzynarodowa ekipa przeprowadziła wspólną akcję pn. „Sprzątanie Świata”. To ważna inicjatywa, mająca na celu dbanie o środowisko naturalne oraz kształtowanie ekologicznej świadomości wśród młodzieży.

Warto zaznaczyć, że współpraca z Fundacją Eurointegracja oraz uczestnictwo w projekcie „Ekoaktywni – w akcji” jest częścią programu unijnego Erasmus+. Program ten jest inicjatywą Unii Europejskiej, mającą na celu wspieranie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu w krajach uczestniczących w programie. Dzięki udziałowi w takich projektach uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności, zdobywania nowych doświadczeń, nawiązywania międzynarodowych kontaktów oraz poszerzania wiedzy na różnorodne tematy.

(opr. na podstawie informacji ZS CKU w Radoczy)