Działki pod budowę nowej siedziby wadowickich strażaków oficjalnie przekazane

Działki pod budowę nowej siedziby wadowickich strażaków oficjalnie przekazane

Wczoraj (28.12) starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas jako reprezentant Skarbu Państwa oraz Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński podpisali umowę notarialną dotyczącą zamiany działek położonych w Wadowicach. Na mocy ww. umowy Skarb Państwa przekazuje Gminie Wadowice działki nr 2549/10 i 2549/11 położone przy ul. Wojska Polskiego. Obie działki mają powierzchnię prawie 57 arów, a ich wartość to nieco ponad trzy miliony złotych. Znajdują się tu obiekty Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Z kolei Gmina Wadowice przekazuje Skarbowi Państwa nieruchomość niezabudowaną przy ul. Błonie, obejmującą cztery działki (nr 3059/13, 1487/13, 1487/25 i 1487/31), o łącznej powierzchni prawie 98 arów. Wartość tych działek wynosi prawie 1,56 miliona złotych i to właśnie tam ma zostać wybudowana w najbliższej przyszłości nowa komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
– Bardzo się cieszę, że poczyniliśmy kolejny krok w stronę budowy nowej siedziby wadowickich strażaków. Nasze służby mundurowe naprawdę na to zasługują. Policjanci pracują w nowym budynku już prawie rok, teraz czas na komendę dla straży pożarnej. Warto zaznaczyć, że obiekt będzie służył nie tylko strażakom PSP. Będzie też miejscem przeprowadzania szkoleń strażaków ochotników, pozwalających na nabycie przez nich uprawnień i umiejętności niezbędnych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zarówno strażacy zawodowi, jak i ochotnicy każdego dnia z najwyższym poświeceniem pomagają naszym mieszkańcom nie tylko podczas zagrożeń pożarowych. Z tego miejsca jeszcze raz serdecznie dziękuję za ich ofiarność i gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji – podkreśla starosta E. Kurdas.
Teren pod budowę nowej komendy już jest, teraz trzeba znaleźć środki na realizację tej inwestycji. Jest szansa na pieniądze rządowe. 22 grudnia br. Prezydent RP podpisał ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. W Programie dla Państwowych Straży Pożarnych zaplanowano środki na inwestycje budowlane, zakupy sprzętu transportowego oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy i nowych zestawów umundurowania wynoszące łącznie prawie 1,4 miliarda złotych.