„Door-to-door” nadal będzie działać

„Door-to-door” nadal będzie działać

Dokładnie 1141 kursów i 39 880 przejechanych kilometrów – to najkrótsze liczbowe podsumowanie projektu roboczo zwanego „Door-to-door” („Od drzwi do drzwi”), realizowanego przez Powiat Wadowicki we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 r. Przez ten czas z darmowych przewozów m.in. do lekarza, na rehabilitację, na szczepienia, do apteki czy np. do urzędów lub na wydarzenia kulturalne, skorzystało ponad 300 osób. Choć projekt zakończył się, osoby starsze, z niepełnosprawnościami, słabowidzące oraz wszystkie inne, które potrzebują wsparcia w zakresie mobilności, nadal mogą skorzystać z przewozów specjalnym busem, oferowanych przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

Przypomnijmy. Na początku 2021 roku Powiat Wadowicki jako jeden z ośmiu samorządów w Małopolsce otrzymał środki na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Jego pełna nazwa brzmiała „Otwarty Samorząd – Aktywny Mieszkaniec” – organizacja usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Powiatu Wadowickiego. Partnerem projektu została Gmina Mucharz.

Fundusze z PFRON-u (prawie 470 tys. zł) przeznaczono przede wszystkim na zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korzystający z transportu mogli liczyć na pomoc asystenta przewozów, a osoby niewidome – wybrać się w podróż wspólnie z psem – przewodnikiem. – Liczby mówią same za siebie. Projekt stanowił realną pomoc dla naszych mieszkańców, a to musi cieszyć – podsumowuje starosta Eugeniusz Kurdas.

Wspólna z PFRON-em realizacja przedsięwzięcia trwała do końca grudnia 2022 roku. Choć projekt pn. „Otwarty Samorząd – Aktywny Mieszkaniec”… zakończył się, mieszkańcy nadal mogą korzystać z przewozów specjalnym busem oferowanych przez nasz samorząd na terenie powiatu. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu co najmniej do końca marca 2023 roku pozostaną one bezpłatne.

Tak więc, tak jak do tej pory, chętni mogą zgłaszać się do biura projektu – tel. 33-873-42-95 (w godzinach pracy starostwa powiatowego podanych poniżej) lub za pomocą e-maila: door@powiatwadowicki.pl
Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Wadowicach, w których można telefonicznie uzyskać informacje i zamówić usługę:
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 16:30
piątek 7:30 – 14:30

„Door-to-door” nadal będzie działać

„Door-to-door” nadal będzie działać