Czy na zbiorniku Świnna Poręba powstanie strefa ciszy?

Czy na zbiorniku Świnna Poręba powstanie strefa ciszy?

Czy na Jeziorze Mucharskim zostanie wprowadzona strefa ciszy? Z takim wnioskiem zwróciło się do władz powiatu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nad zasadnością takiego rozwiązania dyskutowano wczoraj (20.01.)na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego.
Było to pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu w Wadowicach uchwały wprowadzającej tzw. „strefę ciszy” – zakaz używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na zbiorniku wodnym – Świnna Poręba.
Wzięli w nim udział włodarze gmin, na terenie których znajduje się zbiornik a także przedstawiciele różnych instytucji i organizacji związanych z Jeziorem Mucharskim. Powiat wadowicki reprezentowali starosta Eugeniusz Kurdas, wicestarosta Beata Smolec, członek zarządu Małgorzata Targosz-Storch oraz pracownicy Wydziału Środowiska. W dyskusji uczestniczył kierownik Zbiornika Świnna Poręba Paweł Franczak oraz kierownik Nadzoru Wodnego w Wadowicach Patrycja Kruk.
Rozmawiano o problemach, jakie są obecnie obserwowane na terenie zbiornika , przede wszystkim o generowaniu nadmiernego hałasu przez skutery wodne czy motorówki.
Strefy ciszy obowiązują na wielu jeziorach w Polsce. Wyznaczane są przez radę powiatu, która w drodze uchwały, ogranicza lub zakazuje używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów
na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wyznaczenie tych obszarów jest wiążące dla planów zagospodarowania przestrzennego. Gminy nie mogą przeznaczyć takich stref pod zabudowę mogącą skutkować zwiększeniem hałasu. Z kolei na wodach żeglownych kompetencje w zakresie wyznaczenia stref ciszy należą do ministra właściwego do spraw środowiska.