Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu – WKT

Kierownik: Jadwiga Gliwa
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice
Telefon: 33 873-42-48
E-mail:
komunikacja@powiatwadowicki.pl


Prawo jazdy:
tel. 33 873-42-83; 33-873-42-51
Rejestracja pojazdów:
tel. 33 873-42-82; 33 873-42-10
fax: 33 873-42-61
Transport i pozostałe zagadnienia:
tel. 33 873-42-74
Godziny przyjmowania petentów:
 poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 – 15:00; wtorek: 7:30 – 16:00, piątek: 7:30 – 14:00


Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoNr pokojuNr wew. telefonu
1.Prawo jazdy
Aleksandra WoźniakGłówny specjalista20733 873-42-83 lub 51
Małgorzata SzymanekInspektor20733 873-42-83 lub 51
Magdalena SporyszInspektor20733 873-42-83 lub 51
Gabriel Żak Pomoc administracyjna20733-873-42-83 lub 51
2.Rejestracja pojazdów
Tomasz Giżycki Zastępca kierownika20333 873-42-82 lub 10
Mirosława StudnickaGłówny specjalista20333 873-42-82 lub 10
Robert JaroszGłówny specjalista20333 873-42-82 lub 10
Małgorzata BurdekPodinspektor 20333 873-42-82 lub 10
Magdalena KudelaPodinspektor 20333 873-42-82 lub 10
Krzysztof JamrózReferent20333 873-42-82 lub 10
Przemysław LachendrowiczReferent20333 873-42-82 lub 10
Elżbieta DanielReferent20333 873-42-82 lub 10
Mariusz GocPomoc administracyjna20333 873-42-82 lub 10
Konrad MigdałekPomoc administracyjna20333 873-42-82 lub 10
3.Transport
Agnieszka KasiarzInspektor00333 873-42-74
Sabina KapustaPodinspektor00333 873-42-74
Wojciech Książek Podinspektor00333 873-42-74
Mariusz RynkiewiczPomoc administracyjna00333 873-42-74

Wydział Komunikacji i Transportu
Referat Zamiejscowy w Andrychowie
ul. Rynek 30, 34-120 Andrychów
e-mail: komunikacja.andrychow@powiatwadowicki.pl
Prawo jazdy:
33 842-99-44, tel./fax 33 87-52-115
Rejestracja pojazdów:
33 842-99-45, tel./fax 33 87-52-115

Godziny przyjmowania petentów:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 – 15:00; wtorek: 7:30 – 16:00, piątek: 7:30 – 14:00

 

Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoNr pokojuNr wew. telefonu
1.Rejestracja pojazdów
Michał Gruszecki - koordynatorGłówny specjalista233 842-99-45
Beata ŚliwaPodinspektor233 842-99-45
Monika BolekReferent233 842-99-45
Stefan JakubowskiPodinspektor233 842-99-45
Krystyna CiborPodinspektor233 842-99-45
Magdalena ZońReferent233 842-99-45
Barbara LechowiczPomoc administracyjna233 842-99-45
Katarzyna MatejkoPomoc administracyjna233 842-99-45
Teresa KoczurPomoc administracyjna233 842-99-45
2.Wydawanie uprawnień kierowcom
Dorota SordylInspektor133 842-99-44
Sylwia PolakPodinspektor133 842-99-44
Barbara BizońReferent133 842-99-44

Wydział Komunikacji i Transportu
Referat Zamiejscowy w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
e-mail: komunikacja.kalwaria@powiatwadowicki.pl

Godziny przyjmowania petentów:
poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek, czwartek, piątek: 7:30 – 14:30
środa: 7:30 – 15:00
tel. 33 876-67-03, wew. 30
fax 33 876-63-01
Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoNr pokojuNr wew. telefonu
1. Rejestracja pojazdów
Katarzyna Malata InspektorI piętro pokój Nr 533 876-67-03
Alicja MoskałaReferentI piętro pokój Nr 533 876-67-03
2.Wydawanie uprawnień kierowcom
Ewelina Szczerbińska - koordynatorInspektorI piętro pokój Nr 533 876-67-03
Weronika Korzeniowska pomoc administracyjnaI piętro pokój Nr 533 876-67-03

Do zadań Wydziału  należą czynności związane między innymi z:

 1. W zakresie rejestracji pojazdów:
  1. prowadzeniem ewidencji pojazdów i ich właścicieli,
  2. rejestrowaniem pojazdów,
  3. wyrejestrowaniem pojazdów,
  4. wydawaniem zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,
  5. przyjmowaniem zawiadomień o zbyciu pojazdów,
  6. wydawaniem wtórników oznaczeń pojazdów,
  7. nadawaniem cech identyfikacyjnych pojazdu,
  8. czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu,
 2. W zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:
  1. prowadzeniem ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,
  2. wydawaniem krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem,
  3. wydawaniem międzynarodowych praw jazdy,
  4. realizowaniem wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
  5. zatrzymaniem i zwracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
  6. cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
  7. kierowaniem  osób  posiadających uprawnienia  do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,
  8. wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości  pieniężne,
 3. W zakresie działalności gospodarczej:
  1. wydawaniem i cofaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób  i rzeczy,
  2. wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  3. wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
   w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
  4. wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób, a nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
  5. wydawaniem zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób
   i rzeczy,
  6. wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób,
  7. kontrolowaniem przedsiębiorców posiadających zezwolenie, licencję lub zaświadczenie,
  8. wpisywaniem i wykreślaniem z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
  9. wydawaniem i cofaniem poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
  10. rozpatrywaniem skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
  11. sporządzaniem  analizy  i  podawaniem  do  publicznej  wiadomości  wyników  analizy
   statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg,
  12. wpisywaniem i wykreślaniem przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
  13. sprawowaniem nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności  regulowanej,
  14. wpisywaniem i wykreślaniem z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
  15. wpisywaniem i wykreślaniem z ewidencji wykładowców,
  16. wydawaniem i cofaniem uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,
  17. realizowaniem spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym),
 4. W zakresie ewidencji akt pojazdów, kierowców i rejestru działalności regulowanej:
  1. prowadzeniem ewidencji akt pojazdów, kierowców i osób bez uprawnień oraz rejestru działalności regulowanej,
  2. uzupełnianiem posiadanego zasobu akt pojazdów, kierowców i osób bez uprawnień oraz  rejestru działalności regulowanej,
  3. udostępnianiem danych stanowiących zasób akt pojazdów, kierowców i rejestru działalności regulowanej uprawnionym podmiotom.

W ramach Wydziału funkcjonują referaty zamiejscowe: w Andrychowie oraz Kalwarii Zebrzydowskiej.

DRUKI I FORMULARZE MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

Dostępne podstrony: