Wynik postępowania znak NIZ.272.TP.65.2022 pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi pn „Rozbiórka i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku położonym w miejscowości Wadowice przy ul. Wojtyłów 14 i 16 na działkach nr 19/7, 19/9”

Pliki do pobrania: