Wynik postępowania nr NIZ.272.TP.93.2022 pn. Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów/uczennic w ramach projektu pn. Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach

Pliki do pobrania: