Wynik postępowania nr NIZ.272.TP.92.2022 pn. Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów/uczennic w ramach projektu pn. Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów/uczennic w ramach projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie

Pliki do pobrania: