Wynik postępowania nr NIZ.272.TP.102.2021 pn. Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki do Wadowickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach, w ramach projektu pn. ,,Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II.”

Pliki do pobrania: