Wynik postępowania NIZ.272.TP.97.2021 zad. 1,3,4,6 pn. Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, w ramach projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II

Pliki do pobrania: