Wynik postępowania NIZ.272.TP.8.2023 pn.Koszenie traw w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Wadowickiego w 2023 r. według 11 zadań.

Pliki do pobrania: