Wynik postępowania NIZ.272.TP.71.2022 pn.Budowa chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice – Poręba – Żegoty w m. Spytkowice”

Pliki do pobrania: