Wynik postępowania NIZ.272.TP.57.2022 pn.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi pn. „Modernizacją kotłowni w budynku internatu ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach

Pliki do pobrania: