Wynik postępowania NIZ.272.TP.100.2021 pn. Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1728K w km od 0+000 do km 0+350 w miejscowości Izdebnik, Powiat Wadowicki”.

Pliki do pobrania: