Wynik postępowania NIZ.272.PN.3.2023 pn.Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wadowickiego w sezonie 2023/2024 z podziałem na 2 zadań:ZADANIE NR.1.Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Andrychów ZADANIE NR .2. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Andrychów

Pliki do pobrania: