Archiwista Zakładowy

 Archiwista Zakładowy – SAZ

Piotr Filek
34-100 Wadowice
ul. Mickiewicza 24b
Telefon: 33 873-42-54


Do zadań Archiwisty Zakładowego należy:

1. Nadzór nad prawidłowością doboru klas z wykazu akt do załatwiania spraw.

2. Nadzór nad prawidłowością właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw.

3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie opieki nad dokumentacją i odpowiedniego jej przygotowania do przekazania archiwum zakładowemu.

4. Przyjmowanie w stanie uporządkowanym materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z poszczególnych komórek organizacyjnych.

5. Przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie pełnej ewidencji.

6. Udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej.

7. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

8. Inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę.