IX Konwent Wójtów, Burmistrzów i Starosty Wadowickiego – 13 września 2022 r.