Zagrożenie radiacyjne

Zagrożenie radiacyjne
Wypadki radiologiczne mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są używane, składowane lub transportowane. Ponadto mogą one mieć miejsce w elektrowniach jądrowych, szpitalach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, w zakładach przemysłowych, na głównych drogach, liniach kolejowych oraz w stoczniach.

Promieniowanie jonizujące – promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości mniejszej niż 100 nanometrów
Źródło: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (j.t. Dz.U.2007 nr 42 poz. 276 z późn. zm.)
 
 
Zasady zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.
 
Przed zagrożeniem radiacyjnym
a)         na wypadek katastrofy przygotuj następujące rzeczy:
—        latarkę z zapasowymi bateriami,
—        przenośne radio bateryjne z zapasowymi bateriami,
—        apteczkę i podręcznik pierwszej pomocy,
—         zapas żywności i wody,
—        zapas worków do przechowywania żywności,
—        solidne obuwie.
b)   bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się w swoim domu.
c)   opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia.
d)  przygotuj plan oraz sposoby powrotu do domu członków rodziny, jeżeli
w czasie wystąpienia zagrożenia są rozdzieleni (realna możliwość w ciągu dnia,
gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).
e)  poproś krewnych lub znajomych, zamieszkałych w innych miejscowościach, aby służyli
jako miejsce kontaktu dla twojej rodziny. Upewnij się czy wszyscy członkowie twojej rodziny
znają nazwisko, adres i numer telefonu osoby kontaktowej.
f)  jeśli prowadzisz samodzielne gospodarstwo rolne, zastanów się nad
zabezpieczeniem  paszy dla zwierząt hodowlanych, ujęć wody pitnej
oraz pomieszczeń dla nich.
W czasie zagrożenia radiacyjnego
•    zachowaj spokój:
—  nie każdy wypadek, związany z uwolnieniem się substancji promieniotwórczej jest dla Ciebie niebezpieczny,
—  wypadek może dotyczyć tylko terenu zakładu (elektrowni atomowej) nie powodując żadnych zagrożeń.
•    uważnie i stale słuchaj radia, oglądaj telewizję krajową lub lokalną. Komunikaty określą charakter wypadku, stopień zagrożenia oraz zasięg i szybkość rozprzestrzeniania się — wykonaj zalecenia wynikające  z komunikatów.
•     gdy powracasz do miejsca schronienia z zewnątrz:
—  weź prysznic, zmień buty i odzież,
—   schowaj rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie je zamknij.
•    jeśli otrzymasz polecenie ewakuacji wykonuj je niezwłocznie, według zaleceń władz (służb ratowniczych):
—  nasłuchuj w radiu i telewizji komunikatów o drogach ewakuacji,
tymczasowych  schronach i sposobach  postępowania,
—  zabierz przygotowane na ewakuację rzeczy.
Pamiętaj o swoich sąsiadach, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub niepełnosprawnych osobach.
•     w wypadku zaniechania ewakuacji, pozostań w domu:
—  zabezpiecz i pozamykaj okna i drzwi,
—  wyłącz klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.,
— miej przy sobie cały czas włączone radio bateryjne,
— zamknij, uszczelnij zasuwy piecowe i kominowe,
— udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń, poniżej powierzchni gruntu,
— pozostań wewnątrz pomieszczeń do czasu; aż władze (służby ratownicze) ogłoszą, że jest już bezpiecznie,
— jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem. Bądź przygotowany
do ewakuacji lub schronienia się na dłuższy czas w swoim domu.
•        ukryj inwentarz i nakarm go przechowaną w zamknięciu paszą;
•        nie używaj telefonu, jeśli nie jest to konieczne. Linie telefoniczne są niezbędne dla akcji ratowniczej;
•        przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub lodówce:
—  nie zabezpieczoną żywność, przed schowaniem dokładnie opłucz,
—  zrezygnuj ze spożywania owoców, warzyw i wody z niepewnych źródeł.
•    postępuj zgodnie z zaleceniami określonymi przez władze (służby ratownicze) do czasu odwołania zagrożenia skażeniem promieniotwórczym.
Po odwołaniu zagrożenia radiacyjnego
•    należy  opuścić ukrycie i w razie najmniejszych podejrzeń o skażeniu poddać siebie i rodzinę zabiegom sanitarnym;
•    należy unikać spożywania żywności ze swojego ogrodu oraz od swoich krów i kóz, dopóki nie będą zbadane przez lokalny urząd sanitarny;
•    w  przypadku zarządzenia ewakuacji należy zabrać ze sobą najcenniejsze rzeczy, odzież, dokumenty i produkty żywnościowe;
•    należy zabezpieczyć mieszkanie.