Terroryzm

Terroryzm
Terroryzm to szeroki termin na oznaczenie użycia siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu zastraszenia, przymuszenia lub okupu.
Terroryści często występują z pogróżkami, by wywołać strach w społeczeństwie i przekonać obywateli, że Rząd nie jest w stanie zapobiec terrorowi. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do tak podstawowych usług, jak: elektryczność, dostawy wody, komunikacja miejska, telekomunikacja i opieka medyczna.
Możesz przygotować się na poradzenie sobie podczas ataku terrorystycznego, korzystając z tych samych sposobów, które znajdują zastosowanie podczas innych sytuacji kryzysowych:
•    bądź czujnym i zorientowanym w tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu.
Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma lub pojawia się mało znaków ostrzegawczych,
•    w czasie podróży należy przedsięwziąć wszelkie możliwe środki ostrożności.
Zwracaj uwagę na rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania. Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków. Nie pozostawiaj bagażu bez opieki,
•    zapamiętuj gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne.
Zawczasu pomyśl, którędy można by ewakuować się w pośpiechu z budynku, metra lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj gdzie znajdują się klatki schodowe,
•    zapamiętuj elementy z najbliższego otoczenia.
Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu.
źródło opracowania: CZK woj. podkarpackiego
Porady KG PSP „Zasady postępowania na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym”
W supermarketach, domach towarowych, kinach, lotniskach, dworcach itp.:
•    nie parkuj przed wyjściami z obiektów,
•    pilnuj swoich dzieci,
•    zwracaj uwagę na podejrzane pakunki, nietypowe zapachy,
•    zgłoś o swoich podejrzeniach służbie ochrony bądź obsłudze obiektu,
W przypadku, gdy usłyszysz alarm:
•    bezwzględnie podporządkuj się poleceniom służb ochrony lub komunikatom rozgłaszanym przez głośniki,
•    najkrótszą drogą opuść obiekt, pilnuj swojej rodziny!!!!
•    udziel pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym,
•    nie korzystaj z wind – możesz zostać uwięziony,
•    nie wracaj do obiektu.
W przypadku zdarzenia:
•    jeżeli jesteś ranny – wzywaj głosem pomocy
•    jeżeli możesz, udziel pomocy poszkodowanym, wynosząc ich poza strefę bezpośredniego zagrożenia,
•    oddychaj przez chusteczkę lub osłoń usta i nos kawałkiem materiału.
•    natychmiast opuść obiekt,
•    wykonuj polecenia ratowników, służby ochrony lub Policji
Pamiętaj!!!!
W przypadku silnego zadymienia spowodowanego pożarem, najwięcej tlenu jest przy podłodze. W przypadku zadymienia poruszaj się na kolanach lub nisko schylony, w miarę możliwości wzdłuż ścian.
Telefony alarmowe:
•    997 – policja
•    998 – straż pożarna
•    999 – pogotowie ratunkowe
•    112 – telefon alarmowy z telefonów komórkowych
Strażacy radzą: Jak postępować w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia
W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:
a.    brak nadawcy
b.    brak adresu nadawcy
c.    przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się
należy:
1.    Nie otwierać tej przesyłki!
2.    Umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.
3.    Worek ten należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą.
4.    Paczki nie należy przemieszczać. Należy pozostawić ją na miejscu.
5.    Powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) lub straż pożarną (tel nr 998).
Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.
W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej należy:
•    Możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna).
•    Należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem.
•    Należy dokładnie umyć ręce.
•    Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.
•    Ponownie dokładnie umyć ręce.
•    W przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i przemieszczania przesyłki.
•    Bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) lub straż pożarną (nr 998) i stosować się do ich wskazówek.
•    Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.
Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich.