Przesyłka niewiadomego pochodzenia

Przesyłka niewiadomego pochodzenia
Zasady zachowania się w przypadku otrzymania przesyłki
niewiadomego pochodzenia
Strażacy radzą:
W przypadku otrzymania  przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:
•    brak nadawcy,
•    brak adresu nadawcy,
•    przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się należy:
NIE OTWIERAĆ TEJ PRZESYŁKI !!!
Zasady obchodzenia się z podejrzanymi paczkami lub kopertami:
Bezzwłocznie powiadom lokalny posterunek policji (tel.997), straż pożarną (tel. 998) lub zadzwoń na numer alarmowy 112
•    nie potrząsaj i nie opróżniaj zawartości wszelkich podejrzanych paczek i listów,
•    nie przenoś paczki lub koperty, nie przekazuj innym osobom, ani też nie dawaj innym osobom do przeszukania lub sprawdzenia,
•    połóż paczkę lub kopertę na stabilnej powierzchni,
•    nie wdychaj, nie dotykaj ani nie kosztuj zawartości przesyłki za pomocą języka,
•    poinformuj osoby przebywające w Twoim otoczeniu o podejrzanej paczce,
•    umieść podejrzany pakunek  w grubym worku plastikowym i szczelnie go zamknij,
•    worek ten  umieść w drugim grubym plastikowym worku i szczelnie go zawiąż lub sklej taśmą klejącą,
•    po tych czynnościach należy dokładnie umyć ręce.
 
Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.
Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich.