Mapy powodziowe

Mapy powodziowe
 
Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane w ramach projektu ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami przez IMGW – Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu.
Mapy zagrożenia powodziowego zostały sporządzone dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w oparciu o najdokładniejsze dane hydrologiczne.
•    w I cyklu planistycznym zostały opracowane mapy dla obszarów, gdzie były dostępne bardzo dokładne dane przestrzenne  (czyli przekroje korytowe rzek oraz dane hydrologiczne, niezbędne do przeprowadzenia modelowania hydraulicznego). Jeśli chodzi o powiat  wadowicki do tego etapu prac zostały zakwalifikowane obszary  znajdujące się  w dorzeczu Skawy i Wisły.
•     pozostałe obszary narażone na powódź będą uwzględnione  w II  cyklu planowania
Źródło: ISOK
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych informuje, że mapy zagrożenia powodziowego na terenie powiatu wadowickiego dostępne są na stronach internetowych:
www.mapy.isok.gov.pl/imap/
www.kzgw.gov.pl
Sposób dostępu do ww. danych przedstawia poniżej zamieszczona prezentacja:

 

Pliki do pobrania: