Mapy osuwiskowe

MAPY OSUWISKOWE
 
PROJEKT „SOPO”
 
System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) jest projektem o znaczeniu ogólnopaństwowym. Jego podstawowym celem jest rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 1 : 10 000 wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce.
Cały Projekt ma za zadanie wspomaganie władz lokalnych w wypełnianiu obowiązków dotyczących problematyki ruchów masowych wynikających z odpowiednich ustaw i rozporządzeń.
Wyniki Projektu mają pomóc w zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym, czyli w ograniczeniu szkód i zniszczeń  wywołanych rozwojem osuwisk.
Źródło: SOPO
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych informuje, że mapy zagrożenia osuwiskami na terenie powiatu wadowickiego dostępne są na stronach internetowych:
www.pgi.gov.pl
www.osuwiska.pl
Sposób dostępu do ww. danych przedstawia poniżej zamieszczona prezentacja.

Pliki do pobrania: