Uczniowskie Kluby Sportowe

Wykaz Uczniowskich Klubów Sportowych w Powiecie Wadowickim

 

 Nazwa  Adres
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Stronie
 Szkoła Podstawowa w Stroniu
34-145 Stronie 67
 Uczniowski Klub Sportowy „Respekt” w Dąbrówce  Szkoła Podstawowa
w Dąbrówce, Dąbrówka 43
34-146 Stryszów
 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Cross”
w Tomicach
 Szkoła Podstawowa
w Tomicach, ul. Dworska 9A
34-100 Tomice
 Uczniowski Klub Sportowy „Meritus” w Brodach  Szkoła Podstawowa w Brodach, Brody 479
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 Uczniowski Klub Sportowy „Tygrys” w Łękawicy

 

 Szkoła Podstawowa
w Łękawicy, Łękawica 19
34-124 Klecza Górna
 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tygrysek”
w Witanowicach
 Szkoła Podstawowa
w Witanowicach
ul. Jana Pawła II 107,
34-103 Witanowice
 Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Kleczy Dolnej  Szkoła Podstawowa
34-124 Klecza Dolna
 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokole Oko”
w Zawadce
 Szkoła Podstawowa w Zawadce, Zawadka, ul. Górska 62, 34-100 Wadowice
 Uczniowski Klub Sportowy „Jastrząb” w Andrychowie  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pachla 16, 34-120 Andrychów
 Uczniowski Klub Sportowy „Pasjonat” w Zakrzowie Szkoła Podstawowa
w Zakrzowie, Zakrzów 131
34-145 Stronie
Uczniowski Klub Sportowy „Brzeźnica” w Brzeźnicy Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Brzeźnicy, ul. Adama Gorczyńskiego 1, 34-114 Brzeźnica,
 Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Leńczach  Zespół Szkół nr 6 w Leńczach
34-142 Leńcze 276
 Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach  Zespół Szkół Samorządowych
w Roczynach, ul. Szkolna 10, 34-120 Andrychów
 Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Karol”
w Wadowicach
 Parafia Ofiarowania Najświętszej Marii Panny
w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 1
34-100 Wadowice
 Uczniowski Klub Sportowy „Black Dragon”
w Andrychowie
 Szkoła Podstawowa nr 2
w Andrychowie, ul. Rynek 16
34-120 Andrychów
 Uczniowski Klub Sportowy „Płomienie” w Wieprzu  Zespół Szkół Samorządowych nr 2 w Wieprzu, ul. Beskidzka 324, 34-122 Wieprz
 Uczniowski Klub Sportowy „Jaguar” w Woźnikach Szkoła Podstawowa
w Woźnikach, ul. Wadowicka 133, 34-103 Witanowice
Uczniowski Klub Sportowy „Aktywni” w Roczynach Zespół Szkół Samorządowych
w Roczynach, ul. Szkolna 10, 34-120 Andrychów
 Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik” w Przytkowicach  Zespół Szkół nr 3
w Przytkowicach
34-141 Przytkowice 542
 Uczniowski Klub Sportowy „Aqua Correct” Wadowice
os. Pod Skarpą 25/8, 34-100 Wadowice
Uczniowski Klub Sportowy „SP1” Spytkowice
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach, ul. Szkolna 14, 34-116 Spytkowice
 Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” w Wadowicach  Zespół Szkół Publicznych
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
 Uczniowski Klub Sportowy „Zalew” Świnna Poręba  Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie, Świnna Poręba 216,
34-106 Mucharz
Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Radoczy Szkoła Podstawowa w Radoczy,
ul. Dębowa 49, 34-100 Radocza
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobiedr” Paszkówka ul. Pobiedr 1, 34-113 Paszkówka
Uczniowski Klub Sportowy „Aquila” Stryszów 34-146 Stryszów 30
Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” Andrychów ul. Brzegi 5B/18, 34-120 Andrychów
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rzyki”
w Rzykach
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rzykach, os. Szczęśniaki 1, 34-125 Sułkowice
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Młodego Siatkarza” ul. Starowiejska 6/16,
34-120 Andrychów
Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy”
w Andrychowie
ul. Konstytucji 3 Maja 57, 34-120 Andrychów
Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w Andrychowie ul. Włókniarzy 10a,
34-120 Andrychów
Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w Wadowicach ul. Słowackiego 2,
34-100 Wadowice
Uczniowski Klub Sportowy „Backhand” Stanisław Dolny Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” Marcyporęba Marcyporęba, ul. św. Floriana 19, 34-114 Brzeźnica