Komisje Rady Powiatu

Lista komisji Rady Powiatu:

Lista członków Komisji Statutowo-Budżetowej Rady Powiatu w Wadowicach

1.Mirosława Zybek – Przewodniczący,
2. Mirosław Nowak – Wiceprzewodniczący,
3. Jan Gębala,
4. Adam Kubik,
5. Eugeniusz Kurdas,
6. Kazimierz Mostowik.

Lista członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wadowicach

1. Zdzisław Kaliński – Przewodniczący,
2. Mirosława Zybek – Wiceprzewodniczący,
3. Sebastian Mlak – Sekretarz,
4. Michał Chrząszcz,
5. Jan Gębala,
6. Franciszek Penkala.

Lista członków Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Wadowicach

1. Michał Chrząszcz – Przewodniczący,
2. Marek Ciepły,
3. Marek Gajowy,
4. Stanisław Hutniczak,
5. Ireneusz Kowalczyk,
6. Mirosław Sordyl.

Lista członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wadowicach

1. Mirosław Nowak – Przewodniczący,
2. Zdzisław Kaliński – Wiceprzewodniczący,
3. Jacek Jończyk,
4. Marcin Krawczyński,
5. Małgorzata Targosz-Storch,
6. Maria Wądrzyk,
7. Beata Smolec.

Lista członków Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Wadowicach

1. Marek Cimer – Przewodniczący,
2. Grzegorz Opyrchał – Wiceprzewodniczący,
3. Marek Gajowy,
4. Zofia Kaczyńska,
5. Kazimierz Mostowik,
6. Beata Smolec,
7. Czesława Wojewodzic.

Lista członków Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju Rady Powiatu w Wadowicach

1. Piotr Chrapla – Przewodniczący,
2. Sebastian Mlak – Wiceprzewodniczący,
3. Marek Ciepły,
4. Eugeniusz Kurdas,
5. Mirosław Sordyl,
6. Maria Wądrzyk.

Lista członków Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu w Wadowicach

1. Grzegorz Opyrchał – Przewodniczący,
2. Adam Kubik – Wiceprzewodniczący,
3. Zofia Kaczyńska,
4. Stanisław Hutniczak,
5. Tadeusz Sabat,
6. Małgorzata Targosz-Storch,
7. Czesława Wojewodzic,
8. Ireneusz Kowalczyk.

Lista członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Wadowicach

1. Franciszek Penkala – Przewodniczący,
2. Marek Cimer – Wiceprzewodniczący,
3. Piotr Chrapla,
4. Tadeusz Sabat,
5. Jan Wacławski.