Komisje Rady Powiatu

Komisja Rewizyjna

 1. Gębala Jan – Przewodniczący
 2. Kwaśnica-Kania Karolina – Z-ca Przewodniczącego
 3. Brózda Marcin – Sekretarz Komisji
 4. Ciepły Marek
 5. Góra Grzegorz
 6. Zybek Mirosława

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Penkala Franciszek – Przewodniczący
 2. Gębala Jan – Z-ca Przewodniczącego
 3. Brózda Łukasz
 4. Chrapla Piotr
 5. Wojewodzic Czesława

Komisja Bezpieczeństwa

 1. Brózda Marcin Przewodniczący
 2. Szatan Miłosz – Z-ca Przewodniczącego
 3. Ciepły Marek
 4. Krystian Mikołaj
 5. Łasak Józef

Komisja Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju

 1. Kowalczyk Ireneusz – Przewodniczący
 2. Chrząszcz Michał – Z-ca Przewodniczącego
 3. Chrapla Piotr
 4. Targosz-Storch Małgorzata
 5. Mlak Sebastian
 6. Wądrzyk Maria

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 1. Wojewodzic Czesława – Przewodniczący
 2. Szatan Miłosz – Z-ca Przewodniczącego
 3. Kaczyńska Zofia
 4. Kowalczyk Ireneusz
 5. Stuglik-Nizio Grażyna

Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu

 1. Kwaśnica-Kania Karolina – Przewodniczący
 2. Łasak Józef – Z-ca Przewodniczącego
 3. Chrząszcz Michał
 4. Cimer Marek
 5. Jończyk Jacek
 6. Kaczyńska Zofia

Komisja Statutowo-Budżetowa

 1. Góra Grzegorz – Przewodniczący
 2. Jończyk Jacek – Z-ca Przewodniczącego
 3. Kubik Adam
 4. Polak Wojciech
 5. Sordyl Mirosław
 6. Zybek Mirosława

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 1. Wądrzyk Maria – Przewodniczący
 2. Polak Wojciech – Z-ca Przewodniczącego
 3. Kaliński Zdzisław
 4. Mlak Sebastian
 5. Polak Marek
 6. Sordyl Mirosław