Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wadowickiego na lata 2022-2025