Ważniejsze zabytki

Gmina Andrychów
 • Kościół p.w. św. Macieja z XVIII w. w Andrychowie
 • Klasycystyczny pałac Bobrowskich (tzw. zamek) wraz z kompleksem parkowym i stawem miejskim z XVIII/XIX wieku, w Andrychowie
 • Cmentarz żydowski założony w I poł. XIXw. – ok. 400 zachowanych nagrobków, w Andrychowie
 • Neogotycka kaplica rodu Koświtzkich na cmentarzu komunalnym, w Andrychowie
 • Pomnik Grunwaldzki z 1910 r. (dla uczczenia 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem), w Andrychowie
 • Późnobarokowy kościół p.w. Narodzenia NMP z I połowy XVIII w., w Inwałdzie
 • Kościół parafialny p.w. św. Jakuba z końca XVIII w. w Rzykach

Gmina Spytkowice

 • Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny z XVII w., w Spytkowicach
 • Zamek z I poł. XVI w., w Spytkowicach
 • Obozowisko z epoki kamienia łupanego, w Spytkowicach
 • Kościół św. Bartłomieja, w Bachowicach
 • Dwór w otoczeniu parkowym z XIX w. w Ryczowie

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

 • Kaplica z pustelnią św. Rozalii. w Barwałdzie Górnym
 • Zespół dworsko – parkowy, w Brodach
 • Kościół p.w. Matki Bożej Anielskiej i Klasztor Bernardynów z XVII w. w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Sanktuarium kalwaryjskie z zespołem kaplic na tzw. dróżkach kalwaryjskich z XVII w., w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Zabytkowe domy w zabudowie miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła, z lat 1599 – 1602 w Zebrzydowicach
 • Klasztor i szpital Bonifratów z XVI w. w Zebrzydowicach
 • Zespół dworski: dwór z malowidłami rodzajowymi wewnątrz, w Zarzycach Wielkich
 • Zespół dworsko – parkowy w Leńczach

Gmina Wadowice

 • Bazylika p.w. Ofiarowania NMP z XV w. i lat 1791 – 1798, w Wadowicach
 • Zespół dworski „Mikołaj” z I połowy XIX wieku, w Wadowicach
 • Cmentarze (parafialny, żydowski, wojskowy), w Wadowicach
 • Budynek dawnych koszar wojskowych, w Wadowicach
 • Kościół drewniany p.w. św. Erazma z II połowy XVIII w. w Barwałdzie Dolnym
 • Dworek Emila Zegadłowicza wraz z otoczeniem parkowym, w Gorzeniu Górnym
 • Pałac z pozostałościami założenia parkowego, w Kleczy Dolnej
 • Zespół dworsko – parkowy, w Klecza Górnej

Gmina Stryszów

 • Dwór z XVII w –Oddział Muzeum Państwowego Zbiorów Sztuki na Wawelu w Stryszowie
 • Oficyna dworska i spichlerz dworski w Stryszowie
 • Kościół parafialny p.w. św. Jana Kantego w Stryszowie
 • Kapliczka wotywna z barokowym hełmem i latarnią XIX w. w Stroniu
 • Dwór z najbliższym otoczeniem w Dąbrówce
 • Kaplica drewniana w Dąbrówce
 • Kamienna kapliczka wotywna z 1811r. w Leśnicy
 • Zespół dworsko-parkowy, dawny folwark w Zakrzowie
 • Ruiny średniowiecznego zamku zw. „Włodkowa Góra” lub „Żar” w paśmie Góry Kalwaryjskiej w Zakrzowie

Gmina Lanckorona

 • Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z XIV w. w Lanckoronie
 • Ruiny zamku z XVI w. w Lanckoronie
 • Cmentarz rzymsko – katolicki w Lanckoronie
 • Układ urbanistyczny Lanckorony wraz z historyczną zabudową drewnianą: zagrodami, domami mieszkalnymi, gospodarczymi i układem komunikacyjnym, w granicach zwartej zabudowy małomiasteczkowej z przełomu XVIII/XIX w. i pocz. XX w. w Lanckoronie
 • Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny i Św. Trójcy w Skawinkach
 • Kościół drewniany p.w. św. Joachima z 1733 r. w Skawinkach
 • Zespół dworsko – parkowy w Podchybiu
 • Budynek dawnej poczty z XVIII/XIX w. w Izdebniku
 • Klasycystyczny Kościół p.w. św. Małgorzaty wybudowany w I poł. XIX w. w Izdebniku

Gmina Brzeźnica

 • Murowany dwór z XVIII w. w Brzeźnicy
 • Zespół dworski z XIX w. w Kopytówce
 • Kościół parafialny p.w. św. Marcina z XVIII w. w Marcyporębie
 • Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego, w Paszkówce
 • Zespół pałacowo – parkowy, dwór z II poł. XIX w. w Paszkówce
 • Kościół filialny p.w. Imienia NMP wzmiankowany w 1598 r. w Sosnowicach
 • Kościółek p.w. Nawiedzenia NPM (drewniany) z 1664r. w Tłuczani

Gmina Tomice

 • Murowana kaplica z II połowy XIX w. w Tomicach
 • Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego z 1535 r. w Radoczy
 • Drewniany budynek szkoły parafialnej z połowy XIX w. w Witanowicach
 • Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NP Marii z połowy XVI w. w Woźnikach

Gmina Wieprz

 • Kościół parafialny p.w. św. Szymona i Judy z 1539 r. w Nidku
 • Dwór z XVIII/XIX w. w Nidku
 • Dwór drewniany z XVIII wieku w Gierałtowicach
 • Pałac barokowy z 1646 roku w Głębowicach
 • Kościół drewniano – murowany p.w. NMP z Góry Karmel częściowo z 1518 r. w Głębowicach

Gmina Mucharz

 • Zespól kościoła parafialnego: kościół p.w. św. Wojciecha, kaplica grobowa, posąg św. Wojciecha z XIX w. w Mucharzu