Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest cześć tj. 1,5 ha z działki nr 1 o powierzchni całkowitej 8,2871 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łączanach.

Pliki do pobrania: