Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 1282/4, położoną w jednostce ewidencyjnej Wieprz, obręb ewidencyjny Nidek

Pliki do pobrania: