Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujący część tj. 24,75 m2 z działki nr 7344/2 o powierzchni całkowitej 0,2228 ha, położonej w Choczni

Pliki do pobrania: