Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujący część tj. 0,1000 ha z działki nr 3 o powierzchni całkowitej 11,9396 ha położonej w Łączanach

Pliki do pobrania: