Wykaz nieruchomości Powiatu Wadowickiego przeznaczonych do dzierżawy tj. grunt o powierzchni 15,00 m2 w miejscowości Tomice, obejmujący część działki nr 1165/3 o powierzchni całkowitej 0,6220 ha

Pliki do pobrania: