OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA zgodnie z art. 28a ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z Dz.U.2021 poz. 1057 z późn. zm.).

Pliki do pobrania: