Informacja Starosty Wadowickiego nr NGK.6620.1.433.2023 z dn. 20.09.2023 r. dotycząca dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu wadowickiego w zakresie identyfikatorów budynków i lokali

Pliki do pobrania: