Ogłoszenie o wyniku postępowania„Przebudowa drogi powiatowej nr 1759K Gierałtowice – Brzosy poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w m. Gierałtowice w km ok. 0+570,5 – 0+600 – zamówienie dodatkowe” NIZ.272.WR.4.2022 pn.

Pliki do pobrania: