Ogłoszenie o wyniku postępowania NIZ.272.WR.5.202 pn.„Pełnienie w 2022 r. w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi związanymi z modernizacją dróg powiatowych – zamówienie dodatkowe

Pliki do pobrania: