Ogłoszenie o wyniku postępowania znak: NIZ.272.WR.1.2022 pn. „Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2022 r. przy użyciu masy mineralno – asfaltowej na gorąco – zamówienie dodatkowe” Realizacja robót z podziałem na 2 zadania.

Pliki do pobrania: