Ogłoszenie o wyniku postępowania NIZ.272.WR.7.2021 pn.Pełnienie w 2021 r. w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi związanymi z modernizacją dróg powiatowych – zamówienie dodatkowe

Pliki do pobrania: