Ogłoszenie o wyniku postępowania NIZ.272.WR.3.2022 pn „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica – Stryszów – Zembrzyce w m. Stryszów na długości ok. 23 m – km lokalny ok. 0+150 – 0+173 – zamówienie dodatkowe”

Pliki do pobrania: