Ogłoszenie o wyniku postępowania NIZ.272.TP.91.2021 pn.Pełnienie funkcji inspektora „Dostosowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej i OIK do wymogów ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w Radoczy ul. Dworska 9” wg 3 zadań

Pliki do pobrania: