Ogłoszenie o wyniku postępowania NIZ.272.TP.85.2022 pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K w km ok. 0+015 do km 0+215 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Kopytówka

Pliki do pobrania: