Ogłoszenie o wyniku postępowania NIZ.272.TP.83.2021 pn.Budowa chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice – Poręba – Żegoty w m. Spytkowice na długości ok. 98 m w km 2+508,80 – 2+606,97

Pliki do pobrania: