Ogłoszenie o wyniku postępowania NIZ.272.TP.40.2023 pn.Remont drogi powiatowej nr 1761K w km od 5+790 do km 6+625 w miejscowości Gierałtowiczki, Powiat Wadowicki

Pliki do pobrania: