Ogłoszenie o wyniku postępowania NIZ.272.TP.30.2023 pn.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie budynku inwentarsko-magazynowego w ZS Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy

Pliki do pobrania: