Ogłoszenie o wyniku postępowania NIZ.272.TP.16.2023 pn.”Remont i doposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach w celu sprostania wyzwaniom migracyjnym” w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura Społeczna”

Pliki do pobrania: