Ogłoszenie o wyniku postępowania NIZ.272.PN.2.2023 pn.Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wadowickiego w sezonie 2023/2024 z podziałem na 11 zadań

Pliki do pobrania: