Ogłoszenie o wyniku postępowania NIZ.272.PN.2.2021 pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wadowickiego w sezonie 2021/2022 z podziałem na 10 zadań:

Pliki do pobrania: