Ogłoszenie o zamówieniu nr NIZ.272.TP.47.2022 pn. Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach, w ramach projektu pn. Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II

Pliki do pobrania: