Ogłoszenie o zamówieniu NIZ.272.TP.84.2022 pn.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlany związanymi z „Wykonaniem instalacji klimatyzacji na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Wadowicach jako III etap

Pliki do pobrania: