Ogłoszenie o zamówieniu NIZ.272.TP.80.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi pn. „Wykonaniem instalacji klimatyzacji na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Wadowicach jako III etap inwestycji”.

Pliki do pobrania: